Hoeveel meer netto zou jij verdienen? - meernetto.be Hoeveel meer netto zou jij verdienen? - Meernetto

Hoeveel meer netto zou jij verdienen?

Onze fiscale hervorming.
Een plan
dat
oplevert.

Minder belastingen voor wie werkt

Vandaag zijn we wereldkampioen in lasten op arbeid, dus belasting op jouw loon of pensioen. Dat is niets om trots op te zijn. Daarom verlagen we die belastingen voor iedereen die werkt, dat is dé inzet van de fiscale hervorming. Hoe?

  • We verhogen de belastingvrije som van 10.160 euro naar 13.500 euro;
  • We zorgen ervoor dat je veel minder snel in de hoogste belastingschijf terechtkomt;
  • En we breiden de werkbonus uit.

Dat maakt samen een belangrijk verschil: wie werkt krijgt meer netto op het einde van élke maand. En wie niet aan de slag is, geven we een duwtje richting de arbeidsmarkt door het verschil met niet-werken groter te maken.

Zo helpen we onze ondernemingen ook sneller aan geschikt personeel.

Eenvoudigere belastingen

Ons belastingsysteem is vandaag zo complex dat mensen die een expert kunnen betalen, vaak een voordeel halen op wie dat niet kan. Dat is niet eerlijk en dat pakken we aan. Hoe?

We schrappen een 70-tal federale codes op de belastingbrief. Want de belastingbrief telt vandaag 843 codes. Maar de kans is groot dat jij zoals 80% van de mensen slechts gebruik maakt van zo’n 20 codes. Er zijn dan ook tientallen codes waar slechts 0,01% van de mensen gebruik van maakt. Dat is niet eerlijk en maakt het nodeloos complex.

De maaltijdcheque behouden we als steunpilaar van het maandelijkse gezinsbudget. Aan de bedrijfswagen raken we niet, maar we zetten de vergroening uiteraard wel verder!

Modernere belastingen

Kijk je vandaag naar ons belastingsysteem dan zal je zien dat dit gericht is op mensen die trouwen, een vrijstaande woning kopen, kinderen krijgen en hun hele carrière voor dezelfde werkgever werken. Daar is niets fout mee, maar het is niet meer van deze tijd. We brengen het systeem dan ook naar de 21e eeuw.

Alleenwonenden en alleenstaande ouders vormen vandaag 45% van de Belgische huishoudens. We werken daarom zoveel mogelijk fiscale verschillen weg tussen koppels en alleenstaanden.

We ondersteunen wie zorg draagt en helpen evenwicht te vinden in de combinatie tussen werk en gezin door kinderopvang tot 24,5 euro per kind en per dag fiscaal aftrekbaar te maken. In vergelijking met het begin van de legislatuur zou dit een verdubbeling betekenen.

Eerlijke bijdrage op inkomen uit vermogen

Vermogensinkomsten worden op een heel diverse manier belast. Soms laag, soms hoog en soms ook helemaal niet. Dat moet rechtvaardiger. We zorgen in de eerste plaats voor een minimumbelasting op multinationals. Een heel belangrijke maatregel in de strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen.

Om de lasten op arbeid te kunnen verlagen, moeten we die verschuiven naar onder andere lasten op vermogen. In afwachting van de uitwerking van een evenredige belasting op vermogenswinsten, verdubbelen we de effectentaks. Op die manier vragen we een eerlijke bijdrage op de effectenrekeningen met een waarde boven 1 miljoen euro.

We zorgen ervoor dat de kleine spaarder, belegger of investeerder niet wordt geraakt.

Sterke ondernemingen

Ondernemingen zijn de motor van onze economie en werkgelegenheid. Zonder economische groei, geen sociale vooruitgang. De uitdagingen van onze ondernemers zijn de uitdagingen van de volledige samenleving. Minister Van Peteghem ondersteunt hen daarom gericht en zorgt voor rechtszekerheid op de lange termijn.

Zo ondersteunen we ondernemingen om cruciale investeringen te doen in duurzaamheid en innovatie door een versterkte investeringsaftrek, een hervormde innovatie-aftrek en een uitgebreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit alles om ervoor te zorgen dat we ondernemingen ondersteunen om vandaag te investeren in de uitdagingen van morgen.

Kiezen voor duurzame en gezonde keuzes

Waar we vandaag belastingkampioen zijn in lasten op arbeid, bengelen we onderaan het peloton voor lasten op consumptie. Vandaag is er een complexe opdeling tussen de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12%. Om die reden trekken we deze btw-tarieven gelijk tot een nieuw verlaagd btw-tarief van 9%. Op een volledig maandbudget voor aankopen in de supermarkt zou dat een verschil van ongeveer 4 euro per maand betekenen.

Tegelijkertijd verlagen we de btw naar 0% voor groenten en fruit, openbaar vervoer, luiers, producten voor intieme hygiënische bescherming en geneesmiddelen. Zaken als elektriciteit, aardgas, leidingwater en warmte voor huishoudelijk gebruik zijn een basisrecht. We hebben hard gestreden om de btw op die zaken op 6% te brengen en te houden, dus dat blijft zo.

Tenslotte stellen we vandaag vast dat ons fiscaal systeem fossiele brandstoffen meer subsidieert dan duurzame energie. Dat is niet langer van deze tijd, dat is niet langer verantwoord. We passen deze subsidiering aan en voorzien ook in een permanente btw-verlaging voor afbraak en heropbouw van de enige en eigen woning voor het hele Belgische grondgebied.

Meer weten?
Lees hier ons volledig plan.

Lees meer

Let's make it work!

“Het plan ligt op tafel en is evenwichtig. Voor ons telt nu maar één ding: we moeten met deze fiscale hervorming aan de slag. We moeten moed tonen en doordachte beslissingen nemen die ons land opnieuw op de rails te plaatsen. Enkel zo kunnen we bouwen aan morgen.”

Vincent Van Peteghem & Sammy Mahdi
Minister van Financiën  |  Voorzitter cd&v

Uitwerken eerste fase van een bredere fiscale hervorming

In navolging van de Blauwdruk besliste de regering bij de begrotingsopmaak in oktober 2022 om reeds een gedetailleerde en ambitieuze eerste fase van de bredere fiscale hervorming uit te werken. Dit met de uitdrukkelijke intentie om nog tijdens deze legislatuur te beginnen met de invoering van deze hervorming. In maart 2023 stelde Minister Van Peteghem het plan van deze eerste fase voor.

Voorstelling plan: check

In juli 2022 heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn blauwdruk voor de fiscale hervorming voorgesteld. Doel: de belasting op arbeid verminderen en het Belgische belastingsysteem eenvoudiger en eerlijker maken. Het volledige plan kon rekenen op heel wat enthousiasme bij experts, ondernemers en het middenveld.

Btw op energie naar 6%: check

Dankzij minister van Financiën Vincent Van Peteghem werd de btw op elektriciteit en gas in volle energiecrisis tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%.
Onlangs hervormde Vincent de energiefactuur helemaal. De hervorming zorgt ervoor dat het btw-tarief verlaagd blijft en een systeem met accijnzen wordt ingevoerd. Zo wordt het basisverbruik van onze gezinnen en alleenstaanden beter beschermd tegen prijspieken en kan een grotere bijdrage gevraagd worden aan wie meer verbruikt.

Vergroening wagenpark: afgeklopt.

Tegen 2026 moet elke nieuwe bedrijfswagen broeikasvrij zijn. Zo maken we, via onze fiscaliteit, snel de omslag naar een groene mobiliteit. Ook dat is een onderdeel van onze grote fiscale hervorming. Meer weten, hoe deze maatregel er uit ziet en waarom ze zo slim is? Lees hier meer.

Afschaffing fiscaal voordeel 2e, 3e... woning

We willen mensen helpen om een eigen woning te verwerven. Dat doe je niet door mensen die huizen verzamelen als investering fiscaal te ondersteunen. Daarom hebben we het belastingvoordeel voor de 2e, 3e… woningen afgeschaft. Dat is eerlijk.